Facebook

Navigace


Eco Point (Projekt CEEM)

Projekt CEEM (Central Environmetal and Energy Management as a Kit for Survival), do kterého je jako partnerská organizace zapojen i Ústav sociálních inovací, o.p.s., si klade za cíl zlepšit energetickou účinnost malých a středních podniků (MSP). Eco point slouží jako národní kontaktní místo pro zodpovězení dotazů a konzultace k problematice eko-energetických opatření a úspor.

K tomuto účelu jsme společně s partnery projektu z 5 evropských zemí vyvinuli online nástroj 3EMT.

Nástroj 3EMT umožňuje vyhodnotit energetickou účinnost podniků a porovnat současnou situaci s dalšími podniky nejen z ČR, ale i z dalších zemí. Použití nástroje 3EMT je zdarma.

Cíle projektu CEEM jsou následující:

  • Šíření osvědčených postupů ve využívání technologií šetrných k životnímu prostředí v malých a středních podnicích.
  • Zavádění udržitelných řešení v oblasti energetické účinnosti.
  • Podpora podniků při analýze současné situace a návrh potenciálního opatření ke zlepšení energetické účinnosti malých a středních podniků.

Všechny otázky týkající se CEEM projektu a používání nástroje 3EMT směřujte na kontaktní adresu:

Ústav sociálních inovací, o.p.s.
ECO Point
Divadelní 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 724 590 472
e-mail:
 ecopoint@socialni-inovace.cz

EN version
Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce
CZ verze
Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce

Potencionální energetické úspory v malých a středních podnicích v podmínkách ČR

Czech Territorial Strategy – Strategic Energy Efficiency recommendations for Southern Moravia

Téměř 500 firem ze střední Evropy si pomohlo k energetickým úsporám (tisková zpráva)