Facebook

Navigace


Aktuality

Program pro sociální inovátory

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Program pro sociální inovátory

Zkratka: SIP

Partnerské organizace zapojené do projektu:

Sdružení „Rotaract Club Bukurešť“, Rumunsko

European Development Innovation Network, Velká Británie

Země zúčastněných partnerských organizací: Rumunsko, Velká Británie, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Vzdělávání mládeže

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2017

Délka projektu: 24 měsíců

Stručný obsah projektu:

Záměrem Programu pro sociální inovátory (SIP) je podpořit udržitelné sociální podnikání a sociální inovace mezi mladými lidmi ve věku 18-30 let ve střední a východní Evropě tak, že budou schopni navrhnout a realizovat inovativní řešení sociálních problémů. Prostřednictvím realizace tohoto projektu napomůžeme mladým lidem přijmout zodpovědná rozhodnutí a nalézt odpovídající nástroje, aby se stali sociálními inovátory. Rádi bychom, aby mladí lidé pouze pasivně nepřihlíželi různým problémům, které společnost tíží, ale aby se stali aktivními občany, kteří budou hledat způsoby, jak tyto problémy skutečně řešit.

Hlavní myšlenka projektu je založena na potřebě vybudování sektoru sociální ekonomiky v „nových“ členských zemích EU, aby dosahoval alespoň úrovně, jakou má tento sektor v původních členských státech EU. Dle statistických údajů Evropské komise zahrnuje sociální ekonomika v Evropě 2 miliony podniků (což činí 10% všech evropských firem) a zaměstnává přes 11 milionů osob, což odpovídá 6% všech práce schopných občanů EU. Tyto údaje naznačují, jaký má sociální ekonomika význam pro rozvoj celého Evropského hospodářství.

Sociální podnikání v západní Evropě vzniklo zejména na bázi aktivní snahy veřejného sektoru využít sociální podniky k řešení hospodářských problémů. Důležitým faktorem pro rozvoj sociálního podnikání byla významná síla postavení občanské společnosti (která vznikla ve vztahu ke křesťanským a komunitním organizacím a na základě jejich požadavku na vytvoření odpovídajícího právního rámce). V kontrastu s tímto vývojem je tato oblast v nových členských zemích EU teprve ve vývojové fázi a životaschopnost sociálních podniků je ve velké míře postavena na možnostech získání dotační podpory ze zdrojů Strukturálních fondů EU.

Nejvýznamnějšími bariérami rozvoje sociálního podnikání a sociálních inovací v nových členských zemích jsou dle našeho názoru:

  • Nízká úroveň pochopení systému sociálního podnikání ze strany občanů,
  • Slabé a obtížně udržitelné podnikatelské modely a nepřiměřená kapitálová vybavenost sociálních podniků,
  • Neodpovídající a neadekvátní formy financování.

Sociální inovace a sociální ekonomika jsou spojené nádoby. Sociální inovace jsou nové myšlenky (produkty, služby, modely), které současně řeší sociální potřeby a vytváří nové sociální vazby. Sociální inovace je prvním krokem pro vytvoření sociálního podniku. Cílem projektu je podpořit mladé lidi se sociálně inovativními podnikatelskými záměry, kteří jsou ve fázi úvah nebo start-up sociálního podniku. K dosažení tohoto cíle budou využity přístupy využívané ve Velké Británii, které budou přizpůsobeny místním potřebám v Rumunsku a České republice. Studijní návštěva do Velké Británie (Edinburghu) a setkání s úspěšnými britskými sociálními inovátory bude pro ně dodatečnou motivací i příkladem.

Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých

Zkratka: TASP

Partnerské organizace zapojené do projektu:

IES La Puebla, Španělsko

Ljudska Univerza, Slovinsko

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu“, Rumunsko

Comitato per i Gemellagi del Comune di Ceregnano, Itálie

VTC To „London College Dublin“ LTD, Bulharsko

Senior High School for adults of Sitia, Řecko

Utenos svietiom centras, Litva

I.I.S.IPSIA-ITI „Ezio Aletti“, Itálie

ARIF MOLU MESLEKI VE TEKNIK A. LISESI, Turecko

Země zúčastněných partnerských organizací: Španělsko, Itálie, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Řecko, Litva, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Strategická partnerství pro vzdělávání dospělých

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

Délka projektu: 36 měsíců

Webové stránky projektu: http://tasp.ieslapuebla.com/

Stručný obsah projektu:

Projekt “Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých“ (zkr. TASP) je zaměřen na vytvoření experimentální, inovativní a mezinárodní vzdělávací instituce, ve které budou zúčastnění sdílet zodpovědnost na všech úrovních: administrativa a organizační zajištění fungování školy, vzdělávání, konzultace, sdružování studentů atd.

Východiskem pro realizaci uvedených aktivit je myšlenka prohloubení standardní spolupráce efektivním způsobem, jejímž cílem nebude pouze výměna zkušeností, ale také koncept sdílené zodpovědnosti všech zapojených ve škole pro dospělé, kteří se rekrutují z různých kultur a prostředí. TASP bude svým studentům poskytovat odborné vedení a poradenství v hlavních dovednostech a v obsahové náplni, která může být snadno zahrnuta do jakéhokoliv vzdělávacího programu pro dospělé prostřednictvím inovativních technologií, kdy na platformě Moodle dojde k propojení jednotlivých výukových programů.

Obdobně jako kterákoliv jiná škola, instituce TASP nabídne studentům kurzy, které budou napomáhat rozvoji jejich základních i průřezových dovedností relevantních pro vzdělávání dospělých jako jsou výuka jazyku v mateřském jazyce a angličtině, věda a výzkum, ICT technologie, vzdělávací kompetence, sociální a občanské dovednosti se zvláštním zaměřením na Evropské občanství, kulturní a umělecké dovednosti. Kromě těchto činnosti bude TASP nabízet vzdělávání lektorů a konzultace studentům ve stejných oblastech jako jsou zaměřené výše uvedené vzdělávací kurzy.