Facebook

Navigace


Partnerské organizace

Blacksmith Consulting S. L. / Španělsko

Partnerská organizace působí v oblasti sociálních inovací a rozvoje podnikání. V rámci svých aktivit přispívá k rozvoji pracovních příležitostí a pracovního uplatnění sociálně vyloučených skupin, a to podporou rozvojových aktivit a sociálního podnikání.

 Příklady některých aktivit a projektů, které partnerská organizace v poslední době realizovala:


  • Vytvoření metodologie a podpůrných nástrojů pro sociální podnikání (e-learningová platforma)
  • 
On-line školení a koučink
  • Příprava sociálních opatření za účelem podpory začleňování a integrace do společnosti
  • Šíření podnikatelské kultury

Prezentace

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS / Polsko

Partnerská organizace (BORIS) je nezávislá nezisková organizace, která byla založena v roce 1992 (v té době) jako nadace s cílem podporovat občanské aktivity včetně NNO a sociálních iniciativ. Asociace BORIS se zaměřuje především na socio-ekonomicky znevýhodněné oblasti Mazowieckého vojvodství, kde vytvořila a podporuje místní rozvojová centra sociální ekonomiky. Na základě předchozích zkušeností z působení ve venkovských oblastech Mazowieckého vojvodství každý rok vybere jeden okres, ve kterém pracuje s místními komunitami. Prostřednictvím školení, odborného poradenství a výměnných studijních pobytů ve spolupráci s místní správou podporuje vedoucí představitele i občany při vytváření podniků sociální ekonomiky anebo jim pomáhá s rozvojem již založeného sociálního podnikání. Dále organizace iniciovala a spoluvytvářela velkou celonárodní síť rozvíjející nové modely a metody práce. Napomáhala s vytvořením Sítě na podporu neziskových organizací v Polsku (SPLOT), systému Aktivních občanských kanceláří, systému místních fondů a Asociace školitelů NNO.


Prezentace