Facebook

Navigace


O nás

Organizace byla založena v roce 2002 jako občanské sdružení. V roce 2013 se transformovala na obecně prospěšnou společnost Ústav sociálních inovací, o.p.s. Již od vzniku organizace se členové aktivně podíleli na získávání zkušeností především v následujících třech oblastech:


  • Rozvoj lidských zdrojů – zajišťuje školení, semináře, rekvalifikační programy a budování infrastruktury pro vzdělání
  • Socioekonomická soudržnost regionu – podporuje aktivity podniků (především malých a středních) a jejich spolupráci s neziskovým a veřejným sektorem
  • Podpora mezinárodní spolupráce veřejných institucí – vyhledává zahraniční partnery, navazuje s nimi spolupráci a zpracovává zahraniční zkušenosti a studia (s realizací odborných projektů v zahraničí)

Výroční zprávy

Výroční zpráva ÚSI 2014

Výroční zpráva ÚSI 2013